Toerisme in Tanzania

Toerisme in Tanzania.

Op safari in het Tanzania:

 • van Stanley en “Dr. Livingstone, I presume?” op zoek naar de bron van de Nijl.
 • met de hoogste berg in Afrika: Kilimanjaro.
 • waar Prins Bernhard in de Ngorongoro krater begraven wilde worden.
 • als decor van de film “Out of Africa” met Robert Redford en Myrel Streep.
 • van het wildrijke TANganyika en de koraaleilanden van ZANzibar.
 • waar de natuur dankzij Julius Nyerere voor onze kinderen en kindskinderen behouden moet blijven.
 • van de trotse Maasai met hun eigen taal en wetten.
 • met de jaarlijkse trek van de gnoe’s: de Great Migration.

In dit geweldige land organiseert Prive Safari tent safari’s en Kilimanjaro beklimmingen.

De omvang van het toerisme in Tanzania is beperkt. Daarbij komt dat de overheid uiterst zorgvuldig met de adembenemend mooie flora en fauna wenst om te gaan. Een gebied van totaal ruim 140.000 km 2 is aangewezen als Nationaal Park of National Reserve en derhalve beschermd, waarbij grenzen zijn gesteld aan het aantal toeristische accommodaties en daarmee aan de toeristische belasting van deze gebieden.

Kaart Tanzaniaanse nationale parken

Kaart Tanzaniaanse nationale parken

Dat betekent niet dat die grenzen nu al bereikt zijn: er wordt naar gestreefd het huidige aantal van 350.000 bezoekers geleidelijk te doen toenemen tot 500.000 per jaar. Gezien de ongekende toeristische mogelijkheden die het land te bieden heeft en tevens kijkend naar de schitterende lodges en camps die recentelijk gereed zijn gekomen, is het in hoge mate waarschijnlijk dat deze groei zal worden gerealiseerd. Maar ook bij dat aantal zal het land niet worden overspoeld door toeristen.

Alleen al de wildparken hebben een totale oppervlakte gelijk aan die van Frankrijk, Duitsland en Nederland samen. Een ongekende ruimte met daarin de Kilimanjaro, met 5.895 m. de hoogste berg van Afrika, de Serengeti, de Ngorongoro krater, gebieden als Selous en Ruaha, het Victoriameer, het Tanganyikameer en -last but not least- Zanzibar, smeltkroes van vele beschavingen. Voeg daarbij een uiterst vriendelijke bevolking en een uitstekend klimaat en alle ingrediënten voor een interessant verblijf zijn aanwezig.

Het Arusha Manifesto.

In september 1961 sprak de 3 maanden latere president van Tanzania, Mwalimu Julius K. Nyerere, op het International Wildlife Symposium in Arusha, over de integrale rol die de natuur in Afrika en speciaal in Tanzania heeft. Deze speech is bekend geworden onder de naam het Arusha Manifesto:

“The survival of our wildlife is a matter of grave concern to all of us in Africa. These wild creatures amid the wild places they inhabit are not only important as a source of wonder and inspiration but are an integral part of our natural resources and our future livelihood and well being.

In accepting the trusteeship of our wildlife we solemnly declare that we will do everything in our power to make sure that our children’s grand-children will be able to enjoy this rich and precious inheritance.

The conservation of wildlife and wild places calls for specialist knowledge, trained manpower, and money, and we look to other nations to co-operate with us in this important task – the success or failure of which not only affects the continent of Africa but the rest of the world as well.”

 

Geschiedenis

Hoewel Vasco da Gama al vijfhonderd jaar geleden voet aan wal zette in Kilwa, gelegen ten zuiden van Dar es Salaam, dateert onze kennis van de binnenlanden van Tanzania uit de periode 1850 tot 1870 toen ontdekkingsreizigers en missionarissen zoals Livingstone en Krapf deze gebieden geleidelijk in kaart brachten. Nadien nam, gedreven door de industriële revolutie, de economische belangstelling voor Oost-Afrika snel toe, mede ten gevold van de opening van het Suezkanaal in 1869. Met de toenemende economische belangstelling kwam in het Westen tevens de discussie over territoriale aanspraken op gang, die uiteindelijk in 1890 resulteerde in het Verdrag van Berlijn, waarbij tussen Engelsen en Duitsers de grenzen van het huidige Tanzania werden overeengekomen en het gebied onder Duits gezag werd geplaatst. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd Duitsland gedwongen haar koloniën op te geven en kwam Tanganyika onder Brits mandaat.

In 1962 werd Tanganyika onafhankelijk, gevolgd door Zanzibar in 1963 en in 1964 kwam tussen beide landen de Verenigde Republiek Tanzania tot stand. Sindsdien is er sprake van een langzame maar gestage economische ontwikkeling en van een grote homogeniteit en stabiliteit.

Historische achtergrond

 

 2000 BC

Oorspronkelijke bewoners van dit gebied zijn jagers en verzamelaars van het Hottentot- en Bosjesmantype

 1000 BC

Ethiopiërs komen via de Riftvalley en vestigen zich ten W van Mt-Meru (Cushitic)

 900-1000

Moslims vestigen zich op Zanzibar en Pemba en Bantu’s komen uit het Westen en Niloten (Maasai) uit het Noorden

 1200

Kilwa ontwikkelt zich onder de Shirazi tot een stad op het vasteland

 1499

Vasco da Gama zet voet aan wal in Kilwa, na als eerste Afrika te hebben omvaren. Na de Portugezen volgden de Engelsen en de Fransen. Alleen de Nederlanders hadden zich aan wal gevestigd en wel bij Kaap de Goede Hoop

 1698

Einde Portugese overheersing na door de Arabieren te zijn verslagen. Oman verkrijgt Zanzibar en van 1750 begint de kuststreek onder invloed van Oman te komen.

 1750

Arabische handelaren dringen door in het binnenland tot Lake Tanganyika

 1810

Introductie van de kruidnagelboom op Zanzibar

 1833

Afschaffing van de slavenhandel in West-Afrika

 1840

De sultan van Oman verplaatst zijn vestiging van Muscat naar Zanzibar in verband met de grote bloei van de specerijen- en slavenhandel. In hetzelfde jaar vindt een instroom van de Ngoni-volkeren, op de vlucht voor Shaka Zulu, plaats in Zuid-Tanzania. Zij assimileren met locale stammen en introduceren nieuwe militaire technieken

 1847-1873

Binnenlanden worden geleidelijk in kaart gebracht door ontdekkingsreizigers en missionarissen zoals Krapf, Burton en Speke, Stanly en Livingstone

 1850

Het leiderschap van de locale chiefs is niet langer gebaseerd op religieus maar op militair leiderschap. Chief Kimweri beschikte in 1857 over 400 man bewapend met musketten, die hij op Zanzibar had gekocht in ruil voor slaven. Ook vanaf 1850 ontstaat, gedreven door de industriële revolutie vanuit West-Europa belangstelling voor Oost-Afrika als afzetgebied en producent van grondstoffen

 1869

Opening van het Suez-kanaal

 1870

Prijs van kruidnagel gedaald tot 10% van de prijs in 1830 tengevolge van de produktie in Zanzibar. Einde Nederlands kruidnagel-monopolie

 1872

Zanzibar wordt door een orkaan getroffen en 80% van de kruidnagelbomen gaat verloren. Hetzelfde geldt voor de vloot van de Sultan

 1873

Afschaffing van de slavenhandel in Oost-Afrika

 1878

Kaart van Afrika: binnenland nog steeds niet volledig in kaart gebracht. British Unofficial Empire op hoogtepunt. De Engelsen hanteerden het concept van een “informal empire” gebaseerd op de kracht van de Britse vloot

 1880

Duitsland economisch al op veel plaatsen aanwezig, met name op Zanzibar (vanuit Hamburg sinds 1849), maar nog nergens de Duitse vlag. Toen volgde de vlag de handel of het evangelie en pas later de handel de vlag

 1885

Bismarck geeft de German East Africa Company een Imperial Letter of Protection

 1886

Verdrag van Londen. Vaststelling van demarcatielijn tussen Kenia en Tanzania. Mombasa naar Engelsen, Kilimanjaro naar de Duitsers

 1890

Verdrag van Berlijn: het Helgoland-Zanzibar verdrag

 • Ratificatie van het verdrag van 1886
 • Engelsen krijgen exclusief protectoraat over Zanzibar
 • Duitsers krijgen Helgoland terug van het Engelse vorstenhuis Hannover (Windsor)
 • Duitsers geven Witu ten Noorden van Mombasa op
 • Vaststelling van overige grenzen van Tanzania (gebaseerd op de Hinterland-doctrine)

 1891

De 10 km. kuststrook die in het verdrag van Londen aan de Sultan van Zanzibar was toegewezen en in 1888 door hem aan de Duitsers in lease was gegeven, wordt na het neerslaan van een opstand toegevoegd aan Duits Oost-Afrika. Daarmee zijn de grenzen van het huidige Tanzania gevormd.

 1905-1907

Maji-maji opstand tegen de Duitsers. DOAG wordt beschermd door Schütztruppe onder leiding van Von Lettow-Rebeck, die nooit door de Engelsen werd verslagen tijdens de eerste wereldoorlog

 1919

Duitsland verliest al haar koloniën; als Tanganyika onder Brits mandaat. Een deel gaat als Ruanda-Burundi naar België

Met dank aan het Tanzaniaanse consulaat in Nederland