Tembo House hotel

Tembo House Hotel

Het Tembo House Hotel ligt in het hart van het oude gedeelte van Stone Town, onmiddellijk aan de kade en het strand.

Het is een schitterend gebouw dat in afgelopen tijden verschillende functies heeft gehad. Als Amerikaanse consulaat in 1834  en vanaf 1884 als het hoofdkantoor van Cowasjee Dinshaw and Partners, de beroemde Trading Company in dit westelijk gedeelte van de Indische Oceaan in die jaren. Die naam staat nog steeds gegraveerd op een steen bij de hoofdingang van het hotel.

Voor het hotel ligt de oude haven waar vandaan de dhows van de vissers en de duikscholen vertrekken.

In dit hotel worden geen alcoholische dranken geschonken, maar het naastgelegen Livingstone, waar wel alcohol geschonken wordt,  heeft een gezellig terras aan het strand.

Hoofdpagina: Strand
Categorie van deze pagina: Stone Town
Deze pagina: Tembo House Hotel
  Website van de lodge.